PočetnaOsnivačiO namaAktivnostiVodič za PTSPKontakti


   

Meho Bajramović

Meho Bajramović rođen 22.10.1963 godine u Tuzli
Završio Rudarsku školu smjer rudarski tehničar.
Radio u rudniku soli Tušnj, 1991 godine priključio se Patriotskoj Ligi BiH
I bio član iste do početka agresije na BiH 1992 i prelazi u Armiju BiH Prva Tuzlanska brigada. Transformacijom brigade prelazi u 250 oslobodilačku brigadu ll korpusa ARBiH i ostaje do 16.04.1996 godine kada je demobilisan zatim se vraća na posao i radi sve do maja 1998 kada je i penzionisan.
Ratni vojni invalid je 30% a član Udruženja „Stećak“ je od 1996 godine.
Oženjen otac je troje djece. U udruženju je obavljao funkciju član N.O i član U.O i sada je predsjednik Nadzornog odbora.