Pocetna

Dobrodošli na web-stranicu stećak

Dobrodošli na web-stranicu stećak

OFICIJELNI PORTAL U.V.R.."STEĆAK" TUZLA SLUŽI ZA PREZENTOVANJE RADA UDRUŽENJA, UPOZNAVANJE JAVNOSTI SA PROBLEMOM VETERANA RATA 92-95 KOJI SU LIJEČENI OD PTSP-a I PROBLEMIMA SA KOJIM SE SUSREĆU U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

Program usmjeren na sprečavanje samoubistva veterana rata i članova njihovih porodica u našoj zemlji nije razvijen i moglo bi se reći da kao takav i ne postoji. Udruženje veterana rata koji su liječeni od PTSP-a „Stećak“ na ovaj način poziva sve zainteresovane da se uključe u akciju izrade, razvijanja i implementacije programa za sprečavnje samoubistva veterana rata i članova njihovih porodica kao i drugih ratom traumatiziranih osoba. Predlažemo stručnjacima različitih disciplina (psihijatrima, psiholozima, sociolozima i drugima) da sačine programe koji bi obuhvatili područja kao što su: Tele-apel službe, centar za intervenciju u krizi, razvoj prikladnih instrumenata posmatranja samoubilačkog ponašanja, istraživanje pojedinačnih samoubistava (tzv. psihološka autopsija) i dugih načina nasilne smrti i da se izrade programi poboljšanja nivoa znanja o veteranima rata i njihovim porodicama u zdravstvenim službama

 

Udruženje veterana rata 1992-1995 liječenih od PTSP-a „Stećak“, osnovano je16.12.2004. u Tuzli na inicijativu boračke populacije koja se liječi od Posttraumatskog stresnog poremećaja, pošto ovu populaciju u dovoljnoj mjeri nisu predstavljala dosadašnja boračka udruženja koja su verifikovana na kantonu. Udruženje okuplja veterane rata 92/95 koji se liječe od PTSP-a i pomaže im u trenucima psihosocijalne krize, te proradi traume terapijom pomoć i samopomoć svi za jednog jedan za sve.

Udruženje djeluje na području Tuzlanskog kantona i okuplja oko 460 boraca sa dokumentacijom, a taj broj je mnogo veći, ali sa nepotpunom dokumentacijom.

-da se u postojećem Zakonu za borce izbriše granica 23.12.1997. godine, od kada se priznaje invalidnost za PTSP i tako bi, pomicanjem tog datuma, zbrinuli mnoge borce;

-da se PTSP izdvoji iz grupe oboljenja i prizna kao psihička povreda nastala u ratu;

-da se proširi esencijalna lista lijekova za borce sa PTSP-om;

-da se edukacijom i terapijama smanji broj suicida veterana rata i ostalih;

-da se edukuju članovi porodica veterana rata oboljelih od PTSP-a;

-javno prezentovanje rezultata rada Udruženja;

-prevencija i pomoć pri posljedicama sekundarne traumatizacije;

-podsticanje organiziranja slobodnog vremena članova Udruženja;

-organiziranje rekreativnih aktivnosti članova Udruženja i njihovih porodica;

-podsticanje na osnivanju stručnih timova za pomoć i grupa za samopomoć veterana rata 92/95 liječenih od PTSP-a

0
Veterana BiH na području TK