Fotogalerija

Pomoć-samopomoć grupa

Udruženje veterana rata liječenih od PTSPa Stećak Tuzla je održalo izvještajno izbornu skupštinu za predsjednika skupštine izabran Dzambić Zerin dopredsjednik skupštine Širanovic Muhamed nadzorni odbor Aščić Sead, Ljubomirka Arnautović i Bećir Dropić predsjednik udruženja Enes Dedić dopredsjednik Meho Bajramović, članovi predsjedništva Ibro Omić,Nedzad Pirić, Kemal Kurtić, Miralem Masić i Nusret Muslić blagajnik

Druženje na Javorju

Akcija pomoći braći Zukić u montaži krovne konstrukcije

Edukacija u prirodi-Priluk

Obilježavanje dana 2. korpusa ARBiH

Udruženje Pravi požar Derventa u posjeti Stećku

Kompleks Panonskih jezera u Tuzli ugostio je veterane rata liječenih od PTSP-a “Stećak” Tuzla gdje su održane 1. Sportske igre, čiji cilj je prije svega resocijalizacija i pomoć ovoj boračkoj kategoriji stanovništva koja se evo i nakon 24. godine od završetka rata suočava sa nizom problema u svakodnevnom životu. Održana su takmičenja u šahu, bacanju kugle, i plivanju a za najbolje obezbijeđene i zahvalnice i diplome.Sportske igre je svesrdno podržala Gradska uprava grada Tuzla a iz Stećka se posebno zahvaljuju JP Panonika na ustupljenom prostoru bez naknade za održavanje ovih igara.

ODBRANA BIH - Igman 2019

Edukacija u prirodi- Jasenica, Gradačac

Obilazak spomenika palim borcima u odbrani Bosne i Hercegovine- Ljiljan, Gradačac

U posjeti udruženju u Goraždu

Odbrana Bosne i Hercegovine - Igman

Obilježavanje 14-te godišnjice udruženja Stećak Tuzla

Enes Dedić i Meho Bajramović sa Abdulahom Sidranom u Sarajevu

Projekat Pomoć-Samopomoć, grupa