Aktivnosti

Aktivnosti

Udruženje «Stećak» osnovano je 16.12.2004.godine, sa osnovnim ciljem okupljanja veterana rata 92-95 liječenih od PTSP-a i zaštita interesa svih sudionika rata. Za nepune dvije godine uz ogromnu podršku Stručnog tima i razumijevanje i potporu nadležnih institucija, posebno gradonačelnika Općine Tuzla, uspjeli smo registrirati Udruženje, okupiti članstvo i uraditi većinu predviđenih zadataka.

Glavne djelatnosti Udruženja su:

►Okupljanje veterana rata 1992-95 godine liječenih od PTSP-a ,

►Zaštita statusa i promicanje interesa svih veterana rata i svih sudionika rata 1992-95 godine  ,

►Prevencija i pomoć pri posljedicama sekundarne traumatizacije,

►Djelovanje na procesu socijalne integracije veterana rata 1992-95 godine liječenih od PTSP-a i članova njihovih obitelji,

►Organiziranje seminara i edukacija članova, njihovih obitelji i šire javnosti o PTSP-u,

►Poticanje i organiziranje slobodnog vremena za članove Udruženja, 

►Razmjenjivanje pozitivnih iskustava među obiteljima koje u svom okruženju imaju člana liječenog od PTSP-a,

►Edukacija i pružanje savjetodavnih usluga porodicama o obolenju  i liječenju od PTSP-a,

►Suradnja sa tijelima državne uprave, te odgovarajućim ustanovama i institucijama,

►Sva aktualna pitanja vezana za oboljenje i liječenje PTSP-a

 

Programski ciljevi Udruženja:

►Uticati na zakonsku prepreku koja je stavila granicu (datum) kada se priznaje oboljenje  za ratnog veterana oboljelog od PTSP-a i ovu nepravilnost što prije ispraviti u Zakonu o pravima boraca kao i sva aktualna  pitanja od interesa za liječene od PTSP-a i svih vidova pomoći i savjeta iz oblasti ostvarivanja zdravstveno – socijalnog prava ratnih veterana oboljelih i liječenih od PTSP-a,

►Otvaranje Trauma centra 

►Organiziranje rada Trauma  centra u administrativnom smislu, komunikacija sa svijetom i klupski rad za sve članove,

►Otvaranje kancelarije za stručne savjete  za članove Udruženja, kao i  pružanja pomoći iz oblasti zdravstveno – socijalnog prava,

►Otvaranje biblioteke, videoteke koja će imati tendenciju prerastanja u informativno – dokumentacioni centar,

►Međunarodne aktivnosti u smislu suradnje sa sličnim međunarodnim asocijacijama,

►Održavanje već uspostavljenih kontakata sa sličnim ne vladinim organizacijama.